Sanatın Elemanları ve Tasarım İlkeleri

Sanatın Elemanları ve Tasarım İlkeleri yazı dizimizde ;

  • Kontrast
  • Motif
  • Ritim
  • Hareket
  • Bütünlük
  • Ahenk
  • Çeşitlilik
  • Denge
  • Oran

ilkeleri ele alacağız. Sanatın Elemanları ve Tasarım İlkelerini Öğrenmek için okumaya devam edebilirsin.

Ama öncelikle nedir bu Sanatın İlkeleri ?

Öncelikle sanat TDK tanımıyla : “Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık” dır.

Sanatın Elemanları ve Tasarım İlkeleri ise bir sanat eserinin ortaya konulmasında ve o eserin başka sanatçılarca yorumlanmasında kullanılan genel normlardır.Bu genel normlar tüm sanatçılar tarafından benimsense de yine sanatçılar tarafından
çeşitli akımların koşullarına göre çeşitli değişimlere uğramıştır. Lakin her şeye rağmen bu ilke ve elemanlar
en yalın halleriyle sanatın ve sanatçılığın en temel yapı taşlarını oluşturur diyebiliriz.

Kontrast: Zıt Güçler

Mimari ve İç Mimari alanda,Ev Dekorasyonunda,Grafik Tasarımda yani kısacası sanatın hemen her dalında
uyumun ve ahengin elemanı kontrastır.Renk seçerken birbirine kontrast renk seçmemiz veya birbirine zıt şekiller çizip
oval nesnelerin yanına köşeli nesneler koymamız,işte bu tezatlık çoğu zaman hem göze güzel gelir hem de sanatçı eserinde dikkati istediği yere çekebilir.Kübizimde örneklerine sıkça rastladığımız düzenli yapıların içindeki parazit yapılar Mimarideki kontrastlara örnek olabilir.

Renk kartelasında birbiri ile kontrastlık yaratacak renkleri bulmak istediğimizde resimde de görebileceğiniz gibi seçtiğimiz rengin tam karşısındaki renge bakmalıyız.

Motif ve Ritim: Şekillerin Uyumu

Bu iki kavrama eserdeki renk ve şekillerin uyumu diyebiliriz. Bu uyum ile sanatçı eserinde istediği takip yolunu izleyebilir.

Sanat 101 kitabında bu konu şu şekilde yorumlanmıştır :

Motiflerin bir sanat eserinde görünme biçimi ve diğer motiflerle ilişkisi ritim yaratır

 Eric Grzymkowski

Bütünlük

Bütünlük ilkesi yazımızda bahsettiğimiz ve bahsedeceğimiz tüm ilke ve elemanların uyum halinde kullanılması yani birbiriyle çatışmaması birbirini tamamlamasıdır.

Hareket

Sanatın Elemanları ve Tasarım İlkeleri makalemizdeki belki de en önemli alt başlıklardan birisi hareket unsurudur.Hareket unsuru kimi zaman aslında duran bir cismin veya şeklin hareket ediyormu gibi çizilmesi kimi zaman ise usta sanatçıların eserin seyiri halinde seyreden kişinin göz hareketlerini kontrol etmesi için başvurulan bir yoldur.

Örneğin hareket unsuru göz ardı edilerek tuval yorumlandığında yorumlayan kişinin bakışları sol üst köşeden başlayarak sağ alt köşeye gelmektedir. ama sanatçı tuvaline resmettiği geometrik şekillerle yorumlayıcının göz hareketlerinin izleyeceği yolu seçebilir.

Ya da aslında duran şekilde resmedilmiş bir denizi ya da havayı gölgelendirerek hareketli hale getirebilir. bu iki olay için de sanatın hareketlilik ilkesini göz önünde bulundurabiliriz.

Ahenk

Ahenk unsuru Bütünlük unsuruyla neredeyse aynı sonuçları verir.

Eser içinde kullanılan unsurların birbiriyle çelişir halde kullanılmaması durumudur.

Çeşitlilik

 Farklı renk yelpazeleri, şekiller, tonlar ve benzeri unsurlardan yararlanmak, sanat eserine çeşitlilik katar ve onu daha ilgi çekici kılabilir. Ne var ki geleneksel sanatta, sanatçı çeşitliliği abartmamaya özen göstermelidir, aksi halde eseri çok düzensiz ve karmaşık görünebilir. 

Eric Grzymkowski Sanat 101 kaitabı/syf: 121 7.baskı

Denge

Eserde kullanılan şekil , cisim ya da objelerin tutarlı oranda dengeli ve/veya belirli bir düzen içerisinde kullanılmasıdır.Sanatın Elemanları ve Tasarım İlkeleri makalemizde tek görsel ile anlatıla bilecek tek başlık buydu sanırım işte gerçek denge unsurunu görseldeki saylangoz kabuğundan açıkça inceleyebiliriz.

Sanat konulu diğer yazılarımız için buraya tıklayabilirisniz.

Sanatın Elemanları ve Tasarım İlkeleri yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir